Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 2007-2013
ЛЮБИМА ЧАСТ
ОТ             МЕНЮ!
ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
НА ПРЕСТИЖА НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРА В ОБЩИНА ПОМОРИЕ
Договор № 304/26.02.2014 г. по мярка 4.1.”Развитие на рибарските области”,
 подмярка 4.1.А. “Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи”
по приоритетна ос № 4 “Устойчиво развитие на рибарските области” по Oперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” на Република България,
финансирана от Европейския Фонд за Рибарство за програмен период 2007-2013 г.
МОЕТО
Проектът се финансира от Европейския фонд за рибарство и Република България

ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕСТИЖА НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРА В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Инвестиране в устойчиво рибарство!

Logo Info

Информация за проекта

Тази интернет страница е част от проект "Промоционална кампания за подобряване на престижа на продуктите от риболов и аквакултура...

Повече...

Logo Hrana

Ползи от консумацията на риба и продукти от аквакултура

Всички знаем колко е полезна рибата за нашия организъм, но често забравяме да я включим в менюто си. Продуктите от риболов и аквакултура са...

Повече...

Logo Pazar

Пазар на риба и аквакултури в България

На национално ниво секторът по рибарство и аквакултури в България, включително преработката на риба, е сравнително...

Повече...

Logo OP

Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство”

От 2007 г. Европейският фонд по рибарство (ЕФР) е новият инструмент за управление на...

Повече...

Logo zaMIRG

МИРГ “ПОМОРИЕ-НЕСЕБЪР

Сдружението „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Поморие-Несебър“ е доброволна, независима организация с нестопанска цел, регистрирана за...

Повече...

Logo kontakt

КОНТАКТИ

Контакти и връзки със сдружението „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Поморие-Несебър“ и Община Поморие...

Напред...

Интересни рецепти за приготвяне на риба

Миди плакия

Мидите се измиват, изстъргват се с тел, почистват се от брадата и отворените се изхвърлят. Слагат се да заврат виното, водата, пиперът, дафиновият лист, селърито, морковът и лукът...

Повече...

Марината за морска риба

Почистете рибата много добре от главите и вътрешностите (особено от тъмната стомашна ципа и кръвта по гърбначния стълб). Обелете кожата и люспите (може да го направите и на по-късен етап)...

Повече...

Рибена чорба

Рибите се почистват от вътрешностите, главите и хрилете. Измиват се и се варят цели, като от време на време се отстранява пяната. След като се свари, бульонът се прецежда и се оставя...

Повече...

Още рецепти...


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

Община Поморие

МИРГ Поморие-Несебър

ОПРСР

Държавен фонд земеделие

ИАРА

Рибарство-FARNET

Европейска комисия