Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 2007-2013
ЛЮБИМА ЧАСТ
ОТ             МЕНЮ!
ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
НА ПРЕСТИЖА НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРА В ОБЩИНА ПОМОРИЕ
Договор № 304/26.02.2014 г. по мярка 4.1.”Развитие на рибарските области”,
 подмярка 4.1.А. “Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи”
по приоритетна ос № 4 “Устойчиво развитие на рибарските области” по Oперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” на Република България,
финансирана от Европейския Фонд за Рибарство за програмен период 2007-2013 г.
МОЕТО
Проектът се финансира от Европейския фонд за рибарство и Република България

ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕСТИЖА НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРА В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Инвестиране в устойчиво рибарство!

Информация

Logo Info

Тази интернет страница е част от проект "ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕСТИЖА НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРА В ОБЩИНА ПОМОРИЕ"по Договор № 304/26.02.2014 г. по мярка 4.1.”Развитие на рибарските области”, подмярка 4.1.А.“Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи” по приоритетна ос № 4

Прочети още...

Logo Hrana

Всички знаем колко е полезна рибата за нашия организъм, но често забравяме да я включим в менюто си. Продуктите от риболов и аквакултура са не само вкусни, но и осигуряват редица незаменими здравословни компоненти като протеини, минерални вещества, витамини и микроелементи. 

Прочети още...

Logo Pazar

На национално ниво секторът по рибарство и аквакултури в България, включително преработката на риба, е сравнително малък, въпреки че осигурява висока работна заетост на регионално равнище, главно в крайбрежните райони.

Прочети още...

Logo OP

От 2007 г. Европейският фонд по рибарство (ЕФР) е новият инструмент за управление на структурните мерки в рибарския отрасъл. ЕФР предоставя помощи за устойчиво развитие на рибарството и аквакултурите като част от една обща стратегия, която ще подпомогне изпълнението на целите на реформираната Обща политика по рибарство /ОПР/ на Европейския съюз.

Прочети още...

Logo zaMIRG

Сдружението „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Поморие-Несебър“ е доброволна, независима организация с нестопанска цел, регистрирана за осъществяване на дейност в обществена полза.

Прочети още...